SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >

Teenused

TAVAJÄÄTMED

Olmejäätmed, tootmisjäätmed, ehitus-lammutusjäätmed, jne.

OHTLIKUD JÄÄTMED

Ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda, sest loodusesse sattumisel võivad nad põhjustada keskkonnareostust või ohustada inimeste tervist. Ohtlikud jäätmed on näiteks aegunud ravimid, patareid, akud, värvid, lakid, õlid, elavhõbeda kraadiklaasid, päevavalguslambid jms. Märksõnad, mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on: Ohtlikud jäätmed võivad olla: tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine jne.

Nakkusohtlikud, teravad ja torkivad jäätmed tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada spetsiaalsetesse konteineritesse või kottidesse vastavalt seadusele.

TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED

Puidujäätmed, väiksegabariidilised betoonijäätmed, tellised, keraamilised plaadid, aknaklaas (ainult läbipaistev lehtklaas) jms.

BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED

Köögi- ja sööklajäätmed, aia- ja haljastusjäätmed.

PAKENDIJÄÄTMED

Klaas-, paber- ja kartongpakend, plast- ,metall-, ja segapakend.

PABERI- JA KARTONGI JÄÄTMED

Puhas paber ja kartongijäätmed.

PROBLEEMTOODETEST TEKKINUD JÄÄTMED

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed.

TASUTA TEENUSED

Maailma kodanikud saavad tasuta ära anda eelsorteeritult:

SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >