SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >

Jäätmed

TAVAJÄÄTMETE VASTUVÕTT

Jäätmete maksumuse määravad jäätmeliik ja kaal. Eraisikud ja lepinguta ettevõtted tasuvad sularahas ja pangakaardiga. Vastu võetakse eelnevalt sorteeritult  jäätmeid.

Jätame endale õiguse klienti mitte teenindada, kui :

NB! Transporditeenuste pakkuv firma/eraisik, peab enne koorma laadimist veenduma, et  dokumendid ja kõik muu on korras. Sellega väldite seisakuid ja muid arusaamatusi kuni jäätmejaama väravast tagasisaatmiseni.

OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTT

Kodumajapidamises tekkinud ja tasuta vastuvõetavate ohtlike jäätmete piirkogused Saaremaa valla elanikelt ( ühelt inimeselt, ühelt aadressilt,  korra poolaastas, korraga vastuvõetavad kogused) on  alljärgnevad ainult Maasi Jäätmejaamas

OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTMISE EESKIRI

TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED

Puidujäätmed (puhas puit, immutatud, värvitud, lamineeritud) väiksegabariidilised betoonjäätmed, tellised, metall,  keraamilised plaadid, aknaklaas (ainult läbipaistev lehtklaas),  peavad olema eelnevalt sorteeritud  liikide järgi.

BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED

Köögi- ja sööklajäätmed, aia- ja haljastusjäätmed. Puu- ja köögiviljade ning muude taimede koored, lehed, riknenud puu- ja juurviljad. Kohvi ja teepaks koos filterpaks koos filterpaberiga, teekotikesed, igasugused tahked toidujäätmed, munakoored, pähklikoored, kasutatud majapidamispaber ja paberist käterätikud.

EI VÕETA VASTU BIOJÄÄTMETE NIME ALL RASVAD, ÕLID, OKSAD, PÕÕSAD, PÜHKMED, JM. , MIS EI LAGUNE VÕI SAASTAB KOMPOSTI.

Köögijäätmed peavad olema pakitud jäätmete vastuvõtul kompostimisel lagunevatesse pakenditesse, paberkottidesse, ajalehtedest  või paberist  valmistatud tuutudesse, või siis spetsiaalselt biolagunevatesse kottidesse.

PAKENDIJÄÄTMED

Klaas-,  paber- foolium-  ja kartongpakend, kilekotid,  tetra-, plast- ,metall-, ja muud  segapakendid (erinevad karbid,  topsid,  pakid  jm.)
Pakendid peavad olema eelsorteeritud liikide järgi,  puhtad, kuivad,  tühjad, vajadusel loputatud, ei tohi olla märjad, ega haiseda.

Märjad ja  määrdunud  mittesobilikud pakendid, samuti sorteerimata pakendijäätmed erinevates prügikottides,  võetakse vastu tavajäätmete hinnakirja alusel .

PABERI JA KARTONGIJÄÄTMED

Puhas, kuiv sorteeritud  paber- ja kartongijäätmed,  ajalehed, ajakirjad, joonistuspaber,  raamatud (kaanteta), pappkastid- ja karbid,  paberist või papist pakendid.
Paberi- ja kartongijäätmetena ei võeta vastu määrdunud ja vettinud paberit ja pappi, vana tapeeti,  paberit, mis sisaldab muud materjali (nt. foolium), kasutatud pabernõusid, jäätise ja kommipabereid, papist torusid, kiletatud, teibitud vanapaberit või pappi.

PROBLEEMTOODETEST TEKKINUD JÄÄTMED

Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtooted on:

Elektri- ja elektroonikaseadmed   on elektrivoolu või elektromagnetvälja vajavad seadmed,  patareiga mänguasjast kuni pesumasinani.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed  (elektroonikaromu)  ei kuulu tasuta vastuvõtmisele alljärgnevatel juhtudel:

Põllumajandusplast on põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör.

JÄÄTMETE VASTUVÕTU LEPING

SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >