SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >

Sorteerimisinfo

Jäätmete sorteerimine ja liigiti kogumine

Vaata infot valla kodulehelt

PAKENDID

PLASTPAKENDID

KLAASPAKENDID

 

METALLPAKENDID

 

JOOGIKARTONG

Kõik pakendid peavad olema tühjad, puhtad ja kuivad ning vajaduse korral loputatud, ainult nii saame neid taaskasutada!

Ei sobi: mänguasjad, aiamööbel, aerosoolipudelid, kemikaalid (ohtlikud jäätmed), turva-, akna- ja autoklaasid, peeglid, klaasist ehitusmaterjalid, klaasnõud, keraamika, portselan, valgustuspirnid,  aknaraamid, määrdunud ja jääke sisaldavaid pakendid.

PABER JA PAPP

Materjalid peavad olema puhtad ja kuivad, ainult nii saame neid taaskasutada!

Ei sobi: hõbepaber, kopeerpaber, kleepsildid, teibid, kommipaber, kleepsud, tõrvapapp, soomepapp, kasutatud tapeet, määrdunud ega märg paber ja pappmaterjal

BIOLAGUNEVAD AIAJÄÄTMED

Suuremõõtmelised oksad kogutakse eraldi puidujäätmetena.

BIOLAGUNEVAD KÖÖGIJÄÄTMED

Ei sobi: tuhk, suitsukonid, tolmuimeja koti sisu, pühkmed, vedelad toidujäätmed ja
muud jäätmed, mis ei lagune ja saastavad komposti.

OLMEJÄÄTMED

Ei sobi: suuremõõtmelised ja raskekaalulised jäätmed nagu näiteks: mööbel, ehitusjäätmed – betoonitükid, keraamilised plaadid, eterniit jne, kodumasinad.

ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMED

OHTLIKUD JÄÄTMED

kõik tühjad pakendid, mis on sisaldanud ohtliku ainet

EHITUSPRAHT

SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >