SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >

Tavajäätmed lõppladestusse

NB! Jäätmete vastuvõtmise miinimumhind (külastuskord) Hind käibemaksuta 2.50 € käibemaksuga 3 €

Koodiga 20 03 01* sortimata segaolmejäätmete vastuvõtuhinda 293 eurot/tonn (koos km-ga) rakendatakse järgmistel juhtudel:

** elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid ( n. külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud,
arvutid, pesumasinad)

** biolagunevad aia ja haljastusjäätmed

Tabelis olevate hindade ühikuks on 1 tonn.

Nr Kood Jäätmete nimetus Hind KM-ta Hind KM-ga
101 O20104 Plastijäätmed (määrdunud põllumajanduskile, silokile) 195.08 238.00
103 O30105 Saepuru, puidutolm,laastud, pinnud, plaadid, vineer 140.16 171.00
108 170604 Isolatsioonimaterjalid (vill, peno jms) 195.08 238.00
109 170605 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (s.h. isolatsioonimaterjalid) 195.08 238.00
110 170904 Ehitus-lammutussegapraht (s.h. mittetöödeldav puit) 195.08 238.00
113 180201 Teravad ja torkivad esemed 195.08 238.00
115 190801 Võrepraht (reveepuhastilt) 240.16 293.00
116 190802 Liivapüünisesete (reoveepuhastilt) 195.08 238.00
117 200102 Klaas (aknaklaasi puru, klaastaara jäätmed) 195.08 238.00
120 200301 Segaolmejäätmed 195.08 238.00
121 200301 Segaolmejäätmed** (sortimata, sisald.ohtl.jäätm.rehve, EES jäätmeid) 240.16 293.00
124 200307 Suurjäätmed (mööbel,vaibad,madratsid, wc potid, valamud jms) 195.08 238.00
125 200307 Suurjäätmed (mööbel puit plaat ) 195.08 238.00
SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >