SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >

Ohtlikud jäätmed

Kudjape- ja Maasi jäätmejaamad võtavad ohtlikke jäätmeid vastu hinnakirja alusel.

Tabelis olevate hindade ühikuks on 1 kilogramm.

Nr Kood Jäätmete nimetus Hind KM-ta Hind KM-ga
020108* Põllumajanduskemikaalid 5 6.10
080111* Värvi- ja lakijäätmed (ettevõtetelt) 1.30 1.59
130208* Õlijäätmed 0.55 0.67
130703* Muud kütused, s.h. kütusesegud 0.70 0.85
150110* Ohtlike ainetega saastunud pakendid(ka tulekustutid,hüd.voolikud) 1.30 1.59
150202* Absorbendid, puhastuskaltsud, õlised pühkmed 1.30 1.59
160107* Õlifiltrid (ka kütusefiltrid) 1.30 1.59
160113* Pidurivedelikud 0.55 0.67
160114* Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 1 1.22
160215* Seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad (s.h.trükiplaadid jms) 1.2 1.46
160506* Laborikemikaalid 5 6.10
160601* Pliiakud 0 0.00
160602* Ni-Cd akud (Tööstuslikud) 5 6.10
160708* Õli sisaldavad jäätmed (määrdeained) 1 1.22
170301* Bituumenitaolised segud 1.90 2.32
170601* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 0.95 1.16
180103* Nakkusohtlikud jäätmed (süstlad med. asutustest) 3.50 4.27
180198* Sortimata ravimikogumid (med.asutustest) 3.50 4.27
180202* Nakkusohtlikud jäätmed (süstlad vet. asutustest) 3.50 4.27
180298* Sortimata ravimikogumid (vet.asutustest) 3.50 4.27
160121* Ohtlikud osad, mida pole nimet. koodinumbritega...( hüdrovoolikud) 1.30 1.59
16021511* Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahmakassetid 1.20 1.46
200113* Lahustid (vedeldi, tärpentiin, formaliin) 0.95 1.16
200114* Happed 5 6.10
200115* Leelised 5 6.10
200117* Fotokemikaalid 5 6.10
200119* Pestitsiidid (taimekaitsevahendid, aiandusmürgid) 5 6.10
200121* Luminestsentslambid 0 0.00
200121* Kraadiklaasid 85 103.70
200123* Klorofluorsüsivesinikke sis.kas.kõrv.seadmed(kompl.külmikud) 0 0.00
200123* sama (mittekomplektsed külmikud) (Hind kehtib tükile) 15 18.30
200127* Värvi- ja lakijäätmed (kodumajapidamistest, liimid) 1.30 1.59
200129* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (ka desolahused) 3.50 4.27
200133* Patareid ja väikeakud 0 0.00
200135* Arvutid 0 0.00
200135* Ohtlikke osi sisald. kasut.kõrv.EES jäätm.(komplektsed) 0 0.00
200135* Ohtlikke osi sisald. kasut.kõrv.EES jäätm.(mittekomplektsed) 0 0.00
200136 Kasutuselt kõrvaldatud EES jäätmed (komplektsed) 0 0.00
200136 Kasutuselt kõrvaldatud EES jäätmed (mittekomplektsed) 0.30 0.37
200198* Sortimata ravimikogumid (kodumajapidamistest) 3.50 4.27
SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >