SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >

Hinnakiri

NB! Jäätmete vastuvõtmisel on ühe külastuskorra miinimumtasu käibemaksuta 2,46 € käibemaksuga 3 €.

Koodiga 20 03 01* sortimata segaolmejäätmete vastuvõtuhinda 293 eurot/tonn (koos km-ga) rakendatakse järgmistel juhtudel:

** elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid ( n. külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud,
arvutid, pesumasinad)

** biolagunevad aia ja haljastusjäätmed

 

Tavajäätmed Eelsorteeritud jäätmed Ohtlikud jäätmed

SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >