SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >

Eelsorteeritud jäätmed taaskasutamiseks

NB! Jäätmete vastuvõtmise miinimumhind (külastuskord)   Hind käibemaksuta 2,5€ käibemaksuga 3,0€

Koodiga 20 03 01* sortimata segaolmejäätmete vastuvõtuhinda 293 eurot/tonn (koos km-ga) rakendatakse järgmistel juhtudel:

** elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid ( n. külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud,
arvutid, pesumasinad)

** biolagunevad aia ja haljastusjäätmed

Tabelis olevate hindade ühikuks on 1 tonn.

Nr Kood Jäätmete nimetus Hind KM-ta Hind KM-ga
203 O20107 Metsamajandusjäätmed (oksad, puukoor jms.) 140.16 171.00
204 150101 Paber-ja kartongpakendid 0 0.00
205 150102 Penoplast 195.08 238.00
207 150104 Metallpakendid 0 0.00
208 150105 Komposiitpakendid* 195.08 238.00
209 150106 Segapakendid* 195.08 238.00
210 150107 Klaaspakendid* 195.08 238.00
211 160103 Vanarehvid Kudjape jäätmejaamas (eraisik saab aastas tasuta ära anda kuni 8 sõiduauto rehvi) 0 0.00
214 170107 Betooni-, tellise-või keraamikatootesegud 70 85.40
215 170201 Puit (puhas ehitus- lammutuspuit, immutamata, värvimata) 70 85.40
216 170202 Klaas (lehtklaas ehituselt) 195.08 238.00
219 200101 Paber ja kartong 0 0.00
220 200108 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (puhas võõriseta) 97.5 118.95
221 200108 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, mis sisaldavad võõrist 195.08 238.00
222 200125 Toiduõli ja -rasv 97.5 118.95
223 200138 Puit ( puhas puit, eraldi kogutud, värvimata ) 70 85.40
224 200139 Plastid (samuti plastid koodiga 16 01 19 ja 17 02 03) 195.08 238.00
225 200140 Must metall 0 0.00
226 200201 Biolagunevad jäätmed (aia-, haljastus - ja kalmistujäätmed) 97.5 118.95
227 200202 Pinnas ja kivid 70 85.40
229 150106 Segapakendid 195 237.90
* NB! Jäätmete vastuvõtmise miinimumhind (külastuskord) 2.5 3.05
* Korraldatud jäätmeveo raames üle antavad segapakendid 97.5 118.95
SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >